Bầu trời quang đãng 32 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
62 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.12 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Nội theo giờ

Thời tiết Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
747.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:42
Gió
20.09 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:42
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:42
Gió
25.56 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:42
Gió
5.15 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:42
Gió
12.1 km/h
Khả năng có mưa
91 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1482.01
NH3
18.75
NO
5.64
NO2
58.26
O3
0.21
PM10
61.41
PM25
45.58
SO2
33.38

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:42 PM