Bầu trời quang đãng 26 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
21°/29°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.27 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Ninh theo giờ

Thời tiết Bắc Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Gió
14.18 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Gió
17.46 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Gió
28.62 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Gió
24.26 km/h
Khả năng có mưa
75 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Gió
19.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Bắc Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1361.85
NH3
9.5
NO
0.17
NO2
30.16
O3
12.16
PM10
126.18
PM25
105.78
SO2
10.01

Bình minh / Hoàng hôn

05:48 AM
05:38 PM