Mưa nhẹ 32 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.91 km/h
Điểm ngưng
29 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Ninh theo giờ

Thời tiết Bắc Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:41
Gió
22.14 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:41
Gió
14.51 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:41
Gió
28.3 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:41
Gió
8.14 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:41
Gió
13.1 km/h
Khả năng có mưa
93 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Bắc Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1268.39
NH3
12.54
NO
0.01
NO2
37.36
O3
17.52
PM10
79.52
PM25
62.5
SO2
17.64

Bình minh / Hoàng hôn

05:17 AM
06:41 PM