Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
25°/35°
Độ ẩm
78 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.16 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tuyên Quang theo giờ

Thời tiết Tuyên Quang những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:46
Gió
3.78 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:46
Gió
5.72 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:46
Gió
6.3 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:46
Gió
2.99 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:46
Gió
4.68 km/h
Khả năng có mưa
82 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Tuyên Quang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
347.14
NH3
0.66
NO
0
NO2
1.24
O3
7.33
PM10
10.38
PM25
8.28
SO2
0.42

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:46 PM