Mưa vừa 29 °

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.62 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hoà Bình theo giờ

Thời tiết Hoà Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:43
Gió
7.09 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:43
Gió
8.03 km/h
Khả năng có mưa
73 %
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:43
Gió
6.37 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:43
Gió
3.96 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:43
Gió
6.01 km/h
Khả năng có mưa
57 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình những ngày tới

Lượng mưa Hoà Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
373.84
NH3
5.26
NO
0.02
NO2
3.47
O3
6.88
PM10
8.92
PM25
4.5
SO2
0.77

Bình minh / Hoàng hôn

05:21 AM
06:43 PM