Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.08 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Nai theo giờ

Thời tiết Đồng Nai những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:34 18:19
Gió
16.42 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:34 18:19
Gió
15.62 km/h
Khả năng có mưa
94 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:34 18:19
Gió
20.27 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:34 18:19
Gió
19.33 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:35 18:19
Gió
10.58 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Đồng Nai những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
3337.86
NH3
13.93
NO
35.32
NO2
56.89
O3
0
PM10
183.89
PM25
140.04
SO2
32.42

Bình minh / Hoàng hôn

05:34 AM
06:19 PM