Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
24°/30°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.79 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Nai theo giờ

Thời tiết Đồng Nai những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Gió
13.18 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Gió
13.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Gió
9.54 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Gió
8.64 km/h
Khả năng có mưa
97 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai những ngày tới

Lượng mưa Đồng Nai những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
3417.97
NH3
20.77
NO
74.21
NO2
33.59
O3
0
PM10
204.23
PM25
146
SO2
30.99

Bình minh / Hoàng hôn

05:41 AM
05:39 PM