Thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa
7.76 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
8.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
8.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
10.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
1.52 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
58 %
Gió
11.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
4.83 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
7.72 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
6.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
8.14 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
5.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
10.31 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
5.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
8.98 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
5.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
4.02 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
8.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
13.45 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
5.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
41.33 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
49.54 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
8.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
8.66 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
5.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
13.88 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
7.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
6.4 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
8.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
10.99 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
8.59 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
5.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
0.64 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
7.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa
6.46 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
6.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa
10.75 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
2.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa
14.04 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
3.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
13.02 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
4.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
13.57 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
6.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
7.26 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
8.05 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
9.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
8.96 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
7.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa
13.39 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa
15.95 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
7.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa
16.44 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
6.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:32

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.83 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:32