Thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa
27.22 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
9.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa
23.94 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
9.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa
20.43 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
8.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa
14.33 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
6.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa
15.23 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
7.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa
11 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
8.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa
10 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
6.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa
7.57 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
5.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa
6.73 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
5.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa
9.88 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa
8.46 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa
5.24 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa
4.2 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
8.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa
8.11 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
9.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa
3.41 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
10.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa
1.23 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
8.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa
5.67 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
8.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa
8.11 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa
3.19 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
7.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa
7.22 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
7.27 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa
9.76 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
6.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa
10.52 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
6.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa
9.58 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
7.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa
8.74 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
6.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa
16.98 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
6.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa
10.99 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
7.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa
9.13 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
5.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa
11.3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
4.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa
12.18 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
4.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa
3.95 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
4.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa cường độ nặng 27°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:25 18:39

Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

1.06

Bình minh / Hoàng hôn

05:25
18:39