Thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa
1.85 mm
Áp suất
768.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa
0 mm
Áp suất
768.06 mmhg
Độ ẩm
39 %
Gió
10.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
32 %
Gió
9.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
35 %
Gió
7.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa
0.22 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa
1.63 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
3.01 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
9.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
3.53 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa
1.52 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa
1.66 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
9.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa
7.62 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa
13.18 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa
2.15 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
8.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa
0.82 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa
1.54 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
9.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa
8.05 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa
6.05 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
10.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa
3.44 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
13.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa
6.43 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
11.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa
6.23 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa
7.29 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:54
Mưa
9.85 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
10.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa
6.42 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
12.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:55
Mưa
6.59 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
12.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:56
Mưa
8.67 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
12.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:56
Mưa
22.3 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa
30.61 mm
Áp suất
768.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Mưa
5.77 mm
Áp suất
769.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
13.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:58
Mưa
0.26 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
8.86 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa
0.5 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
7.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mây đen u ám 14°

Mây đen u ám

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn

06:35 17:42

Thấp/Cao

12°/20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

766.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.67 km/h

Điểm ngưng

12 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:35
17:42