Thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa
2.44 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
10.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa
1.03 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
5.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa
1.31 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
11.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa
5.85 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
14.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa
1.78 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
12.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa
0.29 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
6.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa
0.97 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
12.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa
0.33 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
11.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa
0.24 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
12.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa
3.33 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
12.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa
4.13 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
10.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa
0.61 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
9.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa
0.4 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
8.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa
0.52 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
7.63 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa
0.22 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
9.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa
0.55 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
9.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mưa
1.02 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
9.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mưa
0.63 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
9.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mưa
0.31 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mưa
0.9 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mưa
1.1 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
12.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mưa
2.64 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mưa
0.8 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
8.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mưa
0.67 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
6.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mưa
0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
11.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa
0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
53 %
Gió
14.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
15.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa
0.15 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
14.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa
0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
13.43 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
11.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mây đen u ám 12°

Mây đen u ám

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:59

Thấp/Cao

12°/18°

Độ ẩm

87%

Áp suất

767.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.96 km/h

Điểm ngưng

10 °

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

06:19
17:59