Thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mưa
13.65 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
8.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa
6.69 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
9.25 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa
7.97 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
15.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa
1.32 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
15.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa
0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
10.01 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
9.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa
2.31 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa
1.09 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
10.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
10.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
8.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mưa
0.15 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
7.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mưa
0.79 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa
0.83 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa
12.1 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa
7.96 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
8.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa
2.44 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
10.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa
0.97 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
10.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa
0.23 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa
0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
13.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa
0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
11.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa
0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
9.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
52 %
Gió
8.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
9.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa
0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
45 %
Gió
10.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa
0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
11.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
9.43 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa
9.64 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
19.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa
18.85 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
17.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Mây thưa 26°

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:49 17:39

Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

761.31 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Gió

5.54 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:49
17:39