Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/31°
Độ ẩm
85 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.73 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Gió
12.56 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Gió
26.03 km/h
Khả năng có mưa
64 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Gió
18.29 km/h
Khả năng có mưa
57 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Gió
12.49 km/h
Khả năng có mưa
60 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1081.47
NH3
12.03
NO
1.7
NO2
16.45
O3
2.5
PM10
55.57
PM25
42.63
SO2
2.8

Bình minh / Hoàng hôn

05:58 AM
05:33 PM