Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.78 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:38 18:19
Gió
14.29 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:38 18:19
Gió
18.97 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:38 18:19
Gió
16.02 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:39 18:19
Gió
15.08 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:39 18:19
Gió
12.46 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1762.39
NH3
15.96
NO
10.51
NO2
15.94
O3
0.09
PM10
96.85
PM25
78.89
SO2
3.87

Bình minh / Hoàng hôn

05:38 AM
06:19 PM