Mây rải rác 26 °

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
21°/29°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
5.54 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Sóc Sơn - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Sóc Sơn - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
13.43 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
17.82 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Gió
27.94 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
13.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Sơn - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Sơn - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Sóc Sơn - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
961.3
NH3
5.13
NO
0.01
NO2
14.57
O3
23.96
PM10
100.66
PM25
80.77
SO2
6.68

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:39 PM