Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/28°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.24 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Vĩnh Long theo giờ

Thời tiết Vĩnh Long những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Gió
13.79 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Gió
15.23 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Gió
9.54 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Gió
14.33 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Gió
9.07 km/h
Khả năng có mưa
97 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Long trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Long những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1321.79
NH3
15.07
NO
9.95
NO2
16.11
O3
0.03
PM10
70.68
PM25
48.47
SO2
6.5

Bình minh / Hoàng hôn

05:44 AM
05:43 PM