Thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Mưa
11.03 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
9.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
11.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
1.38 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
9.54 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
8.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
11.34 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
7.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
7.55 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
8.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:32

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.83 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:32