Thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Mưa
21.53 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
10.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa
14.78 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa
7.92 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa
9.65 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa
6.22 mm
Áp suất
748.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Mưa vừa 28°

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:25 18:39

Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

2.99

Bình minh / Hoàng hôn

05:25
18:39