Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
21°/27°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.37 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đống Đa - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Đống Đa - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
15.95 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
15.12 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
24.84 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
16.49 km/h
Khả năng có mưa
67 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
14.22 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đống Đa - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đống Đa - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Đống Đa - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1602.17
NH3
11.91
NO
0.5
NO2
44.55
O3
8.58
PM10
127.87
PM25
94
SO2
13.83

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:39 PM