Mây thưa 30 °

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
27°/34°
Độ ẩm
70 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.54 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đà Nẵng theo giờ

Thời tiết Đà Nẵng những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:22
Gió
23.18 km/h
Khả năng có mưa
29 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:23
Gió
19.76 km/h
Khả năng có mưa
6 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:23
Gió
20.12 km/h
Khả năng có mưa
59 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:23
Gió
17.71 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:23
Gió
13.46 km/h
Khả năng có mưa
72 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
520.71
NH3
6.02
NO
0.01
NO2
9.94
O3
7.33
PM10
7.5
PM25
5.33
SO2
2.8

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:22 PM