Mây cụm 26 °

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/28°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
6 km
Gió
7.42 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đà Nẵng theo giờ

Thời tiết Đà Nẵng những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Gió
19.04 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Gió
13.68 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Gió
15.44 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Gió
29.02 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Gió
38.23 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
230.31
NH3
0.34
NO
0
NO2
1.06
O3
48.64
PM10
2.96
PM25
1.97
SO2
0.57

Bình minh / Hoàng hôn

05:37 AM
05:32 PM