Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/27°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
8.65 km
Gió
5.83 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
16.02 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
15.08 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
24.23 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
16.27 km/h
Khả năng có mưa
67 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
13.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Xuân - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Xuân - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Thanh Xuân - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
3578.19
NH3
13.68
NO
65.27
NO2
77.46
O3
0
PM10
206.28
PM25
181.07
SO2
62.94

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:39 PM