Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.17 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phú Thọ theo giờ

Thời tiết Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất
747.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:45
Gió
9.5 km/h
Khả năng có mưa
91 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:45
Gió
13.21 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:45
Gió
9.97 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:45
Gió
9.04 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:45
Gió
7.7 km/h
Khả năng có mưa
83 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Phú Thọ những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
600.82
NH3
7.66
NO
0.06
NO2
10.8
O3
4.74
PM10
19.55
PM25
11.87
SO2
3.49

Bình minh / Hoàng hôn

05:20 AM
06:45 PM