Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
21°/29°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.44 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Ba Vì - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Ba Vì - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Gió
16.06 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Gió
18.25 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Gió
11.92 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Gió
6.41 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Vì - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Vì - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Ba Vì - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1482.01
NH3
33.44
NO
0.28
NO2
39.76
O3
6.62
PM10
143.1
PM25
118.97
SO2
19.79

Bình minh / Hoàng hôn

05:51 AM
05:41 PM