Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24°/33°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.45 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tiền Giang theo giờ

Thời tiết Tiền Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:37 18:20
Gió
13.97 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:37 18:20
Gió
16.24 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:37 18:20
Gió
13.36 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:37 18:20
Gió
14.26 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:38 18:20
Gió
15.01 km/h
Khả năng có mưa
99 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Tiền Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1068.12
NH3
4.75
NO
0.11
NO2
16.62
O3
9.66
PM10
55.45
PM25
42.86
SO2
5.13

Bình minh / Hoàng hôn

05:37 AM
06:20 PM