Mây thưa 29 °

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
25°/38°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.84 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thừa Thiên Huế theo giờ

Thời tiết Thừa Thiên Huế những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:26
Gió
7.56 km/h
Khả năng có mưa
10 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:26
Gió
7.27 km/h
Khả năng có mưa
12 %
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:26
Gió
6.59 km/h
Khả năng có mưa
35 %
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:26
Gió
7.81 km/h
Khả năng có mưa
49 %
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:26
Gió
5.72 km/h
Khả năng có mưa
42 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Thừa Thiên Huế những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
253.68
NH3
0.9
NO
0.01
NO2
1.99
O3
7.42
PM10
0.97
PM25
0.62
SO2
0.3

Bình minh / Hoàng hôn

05:21 AM
06:26 PM