Bầu trời quang đãng 23 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
20°/26°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
5.09 km
Gió
3.02 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phú Xuyên - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Phú Xuyên - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Gió
13.93 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
10.12 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Gió
20.95 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Gió
21.35 km/h
Khả năng có mưa
53 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
15.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Xuyên - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Xuyên - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Phú Xuyên - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
2964.02
NH3
13.81
NO
32.63
NO2
72.66
O3
0
PM10
176.32
PM25
150.53
SO2
34.33

Bình minh / Hoàng hôn

05:48 AM
05:39 PM