Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
76 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.78 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Định theo giờ

Thời tiết Bình Định những ngày tới

Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:14
Gió
20.16 km/h
Khả năng có mưa
23 %
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:14
Gió
19.33 km/h
Khả năng có mưa
24 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:14
Gió
18.47 km/h
Khả năng có mưa
35 %
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:14
Gió
24.91 km/h
Khả năng có mưa
28 %
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:14
Gió
16.56 km/h
Khả năng có mưa
37 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
333.79
NH3
2.34
NO
0
NO2
2.16
O3
26.11
PM10
2.76
PM25
2.17
SO2
0.86

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:14 PM