Mưa vừa 26 °

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/29°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.27 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Định theo giờ

Thời tiết Bình Định những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Gió
22.32 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Gió
23.54 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Gió
23.87 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
297.07
NH3
3.61
NO
0
NO2
6.26
O3
29.33
PM10
6.51
PM25
4.96
SO2
3.07

Bình minh / Hoàng hôn

05:32 AM
05:29 PM