Mây đen u ám 23 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/31°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.8 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
59 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Gió
10.44 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Gió
18.43 km/h
Khả năng có mưa
31 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Gió
7.31 km/h
Khả năng có mưa
28 %
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Gió
9.86 km/h
Khả năng có mưa
33 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
907.9
NH3
5.83
NO
7.15
NO2
4.33
O3
0.07
PM10
49.27
PM25
43.18
SO2
0.95

Bình minh / Hoàng hôn

05:56 AM
05:27 PM