Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/31°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.18 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:16
Gió
13.68 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:16
Gió
14.15 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:17
Gió
18.9 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:17
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:34 18:17
Gió
14.76 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
720.98
NH3
4.43
NO
0.03
NO2
9.34
O3
13.77
PM10
40.58
PM25
30.68
SO2
2.03

Bình minh / Hoàng hôn

05:33 AM
06:16 PM