Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/27°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.81 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Sóc Trăng theo giờ

Thời tiết Sóc Trăng những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Gió
16.92 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Gió
11.12 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Gió
12.64 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Gió
13.43 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Gió
9.22 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Sóc Trăng những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1762.39
NH3
23.05
NO
18.11
NO2
12.34
O3
0.01
PM10
92.15
PM25
73.64
SO2
4.59

Bình minh / Hoàng hôn

05:44 AM
05:43 PM