Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.14 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lào Cai theo giờ

Thời tiết Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:52
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:52
Gió
5.18 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:52
Gió
4.72 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:52
Gió
5.04 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:52
Gió
4.82 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
383.85
NH3
0.93
NO
0.01
NO2
5.31
O3
12.16
PM10
8.05
PM25
7.21
SO2
0.32

Bình minh / Hoàng hôn

05:23 AM
06:52 PM