Mây rải rác 23 °

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
19°/29°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.32 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lào Cai theo giờ

Thời tiết Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Gió
6.66 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Gió
7.31 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Gió
5.22 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất
768.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Gió
4.75 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
363.83
NH3
0.45
NO
0
NO2
2.7
O3
53.64
PM10
26.73
PM25
25.73
SO2
0.97

Bình minh / Hoàng hôn

05:57 AM
05:46 PM