Mây đen u ám 30 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
28°/36°
Độ ẩm
78 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.88 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thái Bình theo giờ

Thời tiết Thái Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:38
Gió
19.01 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:38
Gió
16.31 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:38
Gió
14.26 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:38
Gió
15.84 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:38
Gió
16.99 km/h
Khả năng có mưa
83 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Thái Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
700.95
NH3
15.58
NO
0
NO2
19.88
O3
22.17
PM10
29.31
PM25
19.16
SO2
11.33

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:38 PM