Mây thưa 25 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/26°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.86 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thái Bình theo giờ

Thời tiết Thái Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Gió
19.01 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Gió
25.56 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
766.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Gió
32.83 km/h
Khả năng có mưa
30 %
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Gió
17.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Gió
13.54 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Thái Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1762.39
NH3
17.48
NO
0.41
NO2
45.24
O3
8.67
PM10
168.12
PM25
143.08
SO2
18.12

Bình minh / Hoàng hôn

05:46 AM
05:38 PM