Mây đen u ám 23 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
20°/33°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.43 km/h
Điểm ngưng
20 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Điện Biên theo giờ

Thời tiết Điện Biên những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Gió
7.09 km/h
Khả năng có mưa
33 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
41 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Gió
8.28 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất
765.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Gió
5.29 km/h
Khả năng có mưa
57 %
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Gió
3.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
390.53
NH3
0.7
NO
0.01
NO2
2.59
O3
23.6
PM10
37.17
PM25
35.43
SO2
1.16

Bình minh / Hoàng hôn

06:00 AM
05:50 PM