Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/33°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.13 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Điện Biên theo giờ

Thời tiết Điện Biên những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:29 18:54
Gió
4.86 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:30 18:54
Gió
6.19 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:30 18:54
Gió
4.21 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:30 18:54
Gió
2.81 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:31 18:54
Gió
5.44 km/h
Khả năng có mưa
96 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
380.52
NH3
0.94
NO
0.39
NO2
2.49
O3
1.38
PM10
6.31
PM25
5.4
SO2
0.69

Bình minh / Hoàng hôn

05:29 AM
06:54 PM