Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/28°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.44 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bến Tre theo giờ

Thời tiết Bến Tre những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Gió
7.24 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Gió
7.09 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Gió
12.28 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Gió
6.66 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Gió
7.02 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
620.84
NH3
7.98
NO
0.08
NO2
15.08
O3
16.99
PM10
27.96
PM25
18.03
SO2
4.53

Bình minh / Hoàng hôn

05:42 AM
05:41 PM