Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
25°/36°
Độ ẩm
81 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.68 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Ninh Thuận theo giờ

Thời tiết Ninh Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:11
Gió
29.02 km/h
Khả năng có mưa
19 %
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:11
Gió
23.33 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:11
Gió
19.94 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:11
Gió
23.08 km/h
Khả năng có mưa
11 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:11
Gió
20.7 km/h
Khả năng có mưa
50 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận những ngày tới

Lượng mưa Ninh Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
410.56
NH3
1.25
NO
0
NO2
3.64
O3
23.96
PM10
13.82
PM25
12.51
SO2
0.94

Bình minh / Hoàng hôn

05:24 AM
06:11 PM