Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/28°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.91 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Ninh Thuận theo giờ

Thời tiết Ninh Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Gió
23.11 km/h
Khả năng có mưa
48 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Gió
17.68 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Gió
22.43 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Gió
25.13 km/h
Khả năng có mưa
45 %
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Gió
24.91 km/h
Khả năng có mưa
14 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận những ngày tới

Lượng mưa Ninh Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
393.87
NH3
1.73
NO
0
NO2
2.79
O3
25.39
PM10
8.79
PM25
7.1
SO2
0.51

Bình minh / Hoàng hôn

05:50 AM
05:19 PM