Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/28°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.8 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phúc Thọ - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Phúc Thọ - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Gió
14.26 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Gió
19.51 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
91 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Gió
7.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Thọ - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Thọ - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Phúc Thọ - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1388.55
NH3
4.94
NO
0
NO2
56.21
O3
17.88
PM10
139.37
PM25
125.89
SO2
37.67

Bình minh / Hoàng hôn

05:50 AM
05:40 PM