Mưa nhẹ 25 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/28°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.34 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Tĩnh theo giờ

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Gió
14.58 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Gió
9.79 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Gió
14.08 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất
765.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Gió
28.22 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Gió
17.46 km/h
Khả năng có mưa
55 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Hà Tĩnh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
427.25
NH3
3.99
NO
0
NO2
6.6
O3
46.49
PM10
20.85
PM25
16.89
SO2
3.79

Bình minh / Hoàng hôn

05:47 AM
05:40 PM