Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
28°/37°
Độ ẩm
65 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.63 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Tĩnh theo giờ

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:36
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
26 %
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:36
Gió
19.3 km/h
Khả năng có mưa
5 %
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:36
Gió
17.39 km/h
Khả năng có mưa
5 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:36
Gió
11.09 km/h
Khả năng có mưa
35 %
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:36
Gió
21.56 km/h
Khả năng có mưa
40 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Hà Tĩnh những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
507.36
NH3
8.36
NO
0
NO2
7.03
O3
20.39
PM10
10.96
PM25
7.7
SO2
1.94

Bình minh / Hoàng hôn

05:24 AM
06:36 PM