Mây đen u ám 31 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.07 km/h
Điểm ngưng
28 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Dương theo giờ

Thời tiết Hải Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:39
Gió
20.34 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:39
Gió
13.86 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:39
Gió
15.95 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:39
Gió
13.43 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:39
Gió
12.13 km/h
Khả năng có mưa
98 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Hải Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
947.95
NH3
10.89
NO
0
NO2
28.45
O3
23.6
PM10
53.71
PM25
37.55
SO2
15.97

Bình minh / Hoàng hôn

05:17 AM
06:39 PM