Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
15°/21°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.15 km/h
Điểm ngưng
11 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Dương theo giờ

Thời tiết Hải Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
14/ 17°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
23 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Gió
11.95 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Gió
10.66 km/h
Khả năng có mưa
8 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Gió
11.23 km/h
Khả năng có mưa
7 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Gió
9.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Hải Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1001.36
NH3
16.97
NO
0
NO2
22.28
O3
42.92
PM10
124.03
PM25
109.66
SO2
9.42

Bình minh / Hoàng hôn

06:17 AM
05:13 PM