Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/26°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
7.51 km
Gió
18.83 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ

Thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Gió
19.01 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Gió
17.57 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Gió
17.1 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Gió
11.27 km/h
Khả năng có mưa
93 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình
Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
CO
500.68
NH3
0
NO
0
NO2
9.25
O3
41.13
PM10
41.04
PM25
24.56
SO2
7.27

Bình minh / Hoàng hôn

05:57 AM
05:13 PM