Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/36°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ

Thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:18
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:18
Gió
18.47 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:18
Gió
18.18 km/h
Khả năng có mưa
69 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:19
Gió
18.72 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:19
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
67 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
634.19
NH3
10.26
NO
0.22
NO2
14.22
O3
4.47
PM10
20.8
PM25
15.34
SO2
3.87

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:18 PM