Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/31°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.06 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết An Giang theo giờ

Thời tiết An Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Gió
11.16 km/h
Khả năng có mưa
62 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Gió
12.49 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Gió
10.94 km/h
Khả năng có mưa
47 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Gió
12.53 km/h
Khả năng có mưa
67 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Gió
9.72 km/h
Khả năng có mưa
51 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang những ngày tới

Lượng mưa An Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1708.98
NH3
12.41
NO
1.26
NO2
34.62
O3
2.5
PM10
96.79
PM25
87.35
SO2
8.7

Bình minh / Hoàng hôn

06:03 AM
05:35 PM