Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.45 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết An Giang theo giờ

Thời tiết An Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:40 18:23
Gió
21.02 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:23
Gió
22.79 km/h
Khả năng có mưa
28 %
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:24
Gió
15.59 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:24
Gió
21.53 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:24
Gió
20.12 km/h
Khả năng có mưa
74 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang những ngày tới

Lượng mưa An Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
634.19
NH3
7.28
NO
0.01
NO2
12
O3
26.11
PM10
22.86
PM25
17.88
SO2
3.87

Bình minh / Hoàng hôn

05:40 AM
06:23 PM