Thời tiết Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa vừa 30°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/30°
 • Độ ẩm
  89 %
 • Lượng mưa
  21.53 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/28°
 • Sáng/Tối
  28°/28°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  10.19 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:25 AM 06:39 PM

CN 21/07

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

 • Thấp/Cao
  27°/31°
 • Độ ẩm
  85 %
 • Lượng mưa
  14.78 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/27°
 • Sáng/Tối
  28°/29°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  8.35 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:25 AM 06:39 PM

T2 22/07

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

 • Thấp/Cao
  27°/31°
 • Độ ẩm
  84 %
 • Lượng mưa
  4.97 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/31°
 • Sáng/Tối
  28°/31°
 • Áp suất
  752.31 mmhg
 • Gió
  7.31 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:26 AM 06:39 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hà Nội 5 ngày tới

Mưa vừa 28°

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:25 18:39

Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

2.99

Bình minh / Hoàng hôn

05:25
18:39