Thời tiết Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 16°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 16°.

 • Thấp/Cao
  13°/16°
 • Độ ẩm
  84 %
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • Ngày/Đêm
  16°/16°
 • Sáng/Tối
  13°/16°
 • Áp suất
  763.56 mmhg
 • Gió
  6.66 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:18 AM 06:00 PM

T5 29/02

Mưa nhẹ 21°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

 • Thấp/Cao
  16°/21°
 • Độ ẩm
  83 %
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • Ngày/Đêm
  21°/17°
 • Sáng/Tối
  17°/19°
 • Áp suất
  762.81 mmhg
 • Gió
  12.1 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:17 AM 06:00 PM

T6 01/03

Mưa nhẹ 13°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 13°.

 • Thấp/Cao
  11°/17°
 • Độ ẩm
  87 %
 • Lượng mưa
  4.26 mm
 • Ngày/Đêm
  13°/11°
 • Sáng/Tối
  15°/12°
 • Áp suất
  766.56 mmhg
 • Gió
  13.97 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:17 AM 06:00 PM

T7 02/03

Mưa nhẹ 12°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 12°.

 • Thấp/Cao
  10°/12°
 • Độ ẩm
  78 %
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • Ngày/Đêm
  12°/12°
 • Sáng/Tối
  10°/12°
 • Áp suất
  766.56 mmhg
 • Gió
  12.17 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:16 AM 06:01 PM

CN 03/03

Mưa nhẹ 16°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 15°.

 • Thấp/Cao
  12°/16°
 • Độ ẩm
  74 %
 • Lượng mưa
  0.17 mm
 • Ngày/Đêm
  16°/16°
 • Sáng/Tối
  12°/16°
 • Áp suất
  762.81 mmhg
 • Gió
  6.88 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:15 AM 06:01 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hà Nội 5 ngày tới

Mây đen u ám 14°

Mây đen u ám

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn

06:18 18:00

Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

761.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

12 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:18
18:00