Thời tiết Hà Nội theo giờ

Áp suất
759.81 mmhg
UV
1.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
1.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
0.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
1.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
2.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
1.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
1.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.48
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội trong 12h tới

Mưa phùn 23°

Mưa phùn

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:15

Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

759.06 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

1.52

Bình minh / Hoàng hôn

06:22 AM
05:15 PM