Bầu trời quang đãng 31 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
28°/33°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.54 km/h
Điểm ngưng
28 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Phòng theo giờ

Thời tiết Hải Phòng những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:16 18:38
Gió
15.7 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:16 18:38
Gió
12.24 km/h
Khả năng có mưa
58 %
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:16 18:38
Gió
10.62 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:38
Gió
14.11 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:38
Gió
10.84 km/h
Khả năng có mưa
99 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
814.44
NH3
7.35
NO
0
NO2
19.19
O3
30.04
PM10
41.11
PM25
31.07
SO2
10.85

Bình minh / Hoàng hôn

05:16 AM
06:38 PM