Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/28°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.12 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Phòng theo giờ

Thời tiết Hải Phòng những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Gió
23.58 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Gió
20.92 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Gió
16.56 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
766.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Gió
17.42 km/h
Khả năng có mưa
45 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Gió
8.89 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
654.22
NH3
3.39
NO
0.01
NO2
8.82
O3
19.13
PM10
80
PM25
73.12
SO2
4.65

Bình minh / Hoàng hôn

05:45 AM
05:36 PM