Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
23°/30°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.04 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Gió
25.31 km/h
Khả năng có mưa
34 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Gió
24.3 km/h
Khả năng có mưa
55 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Gió
27.58 km/h
Khả năng có mưa
18 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Gió
23.87 km/h
Khả năng có mưa
35 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Gió
16.99 km/h
Khả năng có mưa
9 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Bình Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
423.91
NH3
5.57
NO
1.82
NO2
4.93
O3
0.6
PM10
14.66
PM25
11.02
SO2
1.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:53 AM
05:23 PM