Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/34°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.91 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:29 18:14
Gió
24.26 km/h
Khả năng có mưa
54 %
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:29 18:14
Gió
24.3 km/h
Khả năng có mưa
59 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:29 18:14
Gió
29.38 km/h
Khả năng có mưa
46 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:29 18:14
Gió
23.87 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:30 18:14
Gió
23.9 km/h
Khả năng có mưa
57 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Bình Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
640.87
NH3
1.31
NO
0.03
NO2
7.71
O3
9.3
PM10
28.01
PM25
26.43
SO2
1.74

Bình minh / Hoàng hôn

05:29 AM
06:14 PM