Mây rải rác 26 °

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
21°/28°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
7.42 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đông Anh - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Đông Anh - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
16.96 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Gió
26.93 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
14.83 km/h
Khả năng có mưa
73 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
14.08 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Gió
9.25 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Anh - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Anh - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Đông Anh - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1268.39
NH3
8.61
NO
0.17
NO2
29.13
O3
12.52
PM10
111.33
PM25
86.72
SO2
10.25

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:39 PM