Mưa vừa 26 °

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/35°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.84 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Kạn theo giờ

Thời tiết Bắc Kạn những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:16 18:44
Gió
4.54 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:44
Gió
6.12 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:44
Gió
6.12 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:44
Gió
4.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:44
Gió
3.38 km/h
Khả năng có mưa
85 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Bắc Kạn những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
487.33
NH3
2.69
NO
0.57
NO2
5.01
O3
1.04
PM10
15.77
PM25
12.57
SO2
0.98

Bình minh / Hoàng hôn

05:16 AM
06:44 PM