Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
27°/31°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.36 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:24
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:24
Gió
26.14 km/h
Khả năng có mưa
44 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:24
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
68 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:43 18:24
Gió
20.7 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:43 18:24
Gió
21.89 km/h
Khả năng có mưa
71 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Kiên Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
267.03
NH3
0.17
NO
0
NO2
0.57
O3
44.7
PM10
3.4
PM25
2.99
SO2
0.21

Bình minh / Hoàng hôn

05:42 AM
06:24 PM