Mây rải rác 26 °

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
20°/28°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
7.07 km
Gió
7.45 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thạch Thất - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Thạch Thất - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Gió
14.69 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Gió
18.36 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Gió
18.43 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Gió
10.91 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Gió
7.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạch Thất - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạch Thất - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Thạch Thất - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1255.04
NH3
3.83
NO
0
NO2
48.67
O3
21.46
PM10
133.98
PM25
122.95
SO2
34.33

Bình minh / Hoàng hôn

05:50 AM
05:41 PM