Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
26°/34°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.92 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Yên Bái theo giờ

Thời tiết Yên Bái những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:47
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:47
Gió
6.01 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:47
Gió
10.12 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:47
Gió
8.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:47
Gió
5.47 km/h
Khả năng có mưa
77 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Yên Bái những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
540.73
NH3
5.19
NO
0.01
NO2
6.68
O3
7.96
PM10
11.08
PM25
7.18
SO2
1.83

Bình minh / Hoàng hôn

05:21 AM
06:47 PM