Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Mưa
0.15 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
9.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
1.14 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
2.06 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
6.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa
2.6 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
8.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa
2.71 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa
3.02 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
7.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa
3.57 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa
12.52 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
12.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa
13.15 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
10.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa
1.85 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
8.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Mây đen u ám 20°

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn

06:33 17:46

Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

68%

Áp suất

760.56 mmhg

Tầm nhìn

7 km

Gió

7.42 km/h

Điểm ngưng

14 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:33
17:46