Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Mưa
7.69 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
11.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa
11.63 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
3.1 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
7.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
14.02 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
9.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
20.3 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
18.31 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
28.44 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
5.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
31.48 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
5.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
29.19 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
9.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
17.93 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
9.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bầu trời quang đãng 31°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:31

Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:31