Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Mưa
0.78 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
9.61 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa
1.03 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
7.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa
1.47 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa
2.29 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa
2.91 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
7.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa
0.17 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
6.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa
4.18 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
14.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa
4.13 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
14.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa
4.96 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
16.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa
15.24 mm
Áp suất
771.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
18.43 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Mưa phùn 23°

Mưa phùn

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:15

Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

759.06 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

1.52

Bình minh / Hoàng hôn

06:22
17:15