Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Mưa
12.65 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
6.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
3.62 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
5.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
2.8 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
10.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
7.91 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
6.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
17.83 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
44.52 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
14.04 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
3.6 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
10.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
3.43 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
7.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
13.39 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
5.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
3 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
8.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bầu trời quang đãng 27°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:36

Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.54 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:36