Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
27°/37°
Độ ẩm
69 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.02 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Nghệ An theo giờ

Thời tiết Nghệ An những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:38
Gió
19.37 km/h
Khả năng có mưa
22 %
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:38
Gió
18.22 km/h
Khả năng có mưa
2 %
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:38
Gió
19.94 km/h
Khả năng có mưa
8 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:38
Gió
8.21 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:38
Gió
10.15 km/h
Khả năng có mưa
34 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Nghệ An những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
433.92
NH3
3.36
NO
0
NO2
3.56
O3
37.91
PM10
3.56
PM25
2.74
SO2
1

Bình minh / Hoàng hôn

05:24 AM
06:38 PM