Mưa cường độ nặng 25 °

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/29°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.35 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Nghệ An theo giờ

Thời tiết Nghệ An những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Gió
16.78 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Gió
12.78 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
22.18 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất
765.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
34.45 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
14.33 km/h
Khả năng có mưa
29 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Nghệ An những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
383.85
NH3
5.13
NO
0
NO2
5.74
O3
60.08
PM10
21.56
PM25
17.99
SO2
3.01

Bình minh / Hoàng hôn

05:48 AM
05:41 PM