Mây cụm 22 °

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
21°/25°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.69 km/h
Điểm ngưng
19 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Kon Tum theo giờ

Thời tiết Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Gió
15.91 km/h
Khả năng có mưa
38 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Gió
9.22 km/h
Khả năng có mưa
37 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Gió
7.67 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Gió
13.9 km/h
Khả năng có mưa
25 %
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Gió
12.82 km/h
Khả năng có mưa
11 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Kon Tum những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
423.91
NH3
0.38
NO
0
NO2
5.74
O3
37.19
PM10
8.72
PM25
7.3
SO2
1.97

Bình minh / Hoàng hôn

05:59 AM
05:18 PM