Mây đen u ám 22 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
21°/30°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.35 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Kon Tum theo giờ

Thời tiết Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:20
Gió
13.5 km/h
Khả năng có mưa
74 %
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:20
Gió
10.12 km/h
Khả năng có mưa
68 %
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:20
Gió
12.42 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:20
Gió
12.24 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất
757.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:20
Gió
7.74 km/h
Khả năng có mưa
86 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Kon Tum những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
277.04
NH3
0.67
NO
0.01
NO2
1.59
O3
12.16
PM10
2.26
PM25
2.01
SO2
0.34

Bình minh / Hoàng hôn

05:23 AM
06:20 PM