Mây cụm 17 °

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
16°/24°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.48 km/h
Điểm ngưng
16 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lai Châu theo giờ

Thời tiết Lai Châu những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Gió
4.93 km/h
Khả năng có mưa
9 %
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Gió
4.21 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Gió
4.5 km/h
Khả năng có mưa
20 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Gió
2.92 km/h
Khả năng có mưa
5 %
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Gió
4.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
350.48
NH3
0.78
NO
0
NO2
1.27
O3
42.56
PM10
13.88
PM25
13.16
SO2
0.31

Bình minh / Hoàng hôn

06:33 AM
05:22 PM