Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24°/34°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.26 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lai Châu theo giờ

Thời tiết Lai Châu những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:55
Gió
5.36 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:55
Gió
5.51 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:55
Gió
3.71 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:55
Gió
6.48 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:55
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
93 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
370.5
NH3
0.78
NO
0
NO2
0.79
O3
22.35
PM10
0.96
PM25
0.87
SO2
0.11

Bình minh / Hoàng hôn

05:26 AM
06:55 PM