Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/31°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.68 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Cà Mau theo giờ

Thời tiết Cà Mau những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Gió
22.14 km/h
Khả năng có mưa
42 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Gió
11.63 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Gió
17.1 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Gió
17.46 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Gió
9.97 km/h
Khả năng có mưa
84 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Cà Mau những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
390.53
NH3
2.22
NO
0
NO2
5.83
O3
33.62
PM10
14.5
PM25
11.45
SO2
1.51

Bình minh / Hoàng hôn

06:02 AM
05:38 PM