Mưa nhẹ 25 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/31°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.59 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Dương theo giờ

Thời tiết Bình Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Gió
12.49 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Gió
14.54 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Gió
10.91 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Gió
10.84 km/h
Khả năng có mưa
96 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương những ngày tới

Lượng mưa Bình Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
961.3
NH3
4.12
NO
0.82
NO2
15.59
O3
1.9
PM10
35.25
PM25
30.65
SO2
3.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:43 AM
05:41 PM