Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.65 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Dương theo giờ

Thời tiết Bình Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:35 18:21
Gió
20.41 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:35 18:21
Gió
12.49 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:36 18:21
Gió
22.5 km/h
Khả năng có mưa
57 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:36 18:21
Gió
22.61 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:36 18:21
Gió
13.39 km/h
Khả năng có mưa
94 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương những ngày tới

Lượng mưa Bình Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
794.41
NH3
3.29
NO
0
NO2
10.88
O3
22.17
PM10
36.14
PM25
31.28
SO2
2.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:35 AM
06:21 PM