Mây cụm 27 °

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24°/36°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.3 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Cao Bằng theo giờ

Thời tiết Cao Bằng những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:43
Gió
7.31 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:43
Gió
7.13 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:43
Gió
4.43 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:15 18:43
Gió
5.47 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:15 18:43
Gió
2.41 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Cao Bằng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
400.54
NH3
1.03
NO
0.08
NO2
6.08
O3
6.88
PM10
6.47
PM25
4.55
SO2
0.8

Bình minh / Hoàng hôn

05:14 AM
06:43 PM