Mây đen u ám 20 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
20°/31°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.37 km/h
Điểm ngưng
20 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:14
Gió
7.85 km/h
Khả năng có mưa
57 %
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:14
Gió
8.28 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:14
Gió
11.63 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:14
Gió
14.72 km/h
Khả năng có mưa
33 %
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất
757.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:28 18:14
Gió
9.86 km/h
Khả năng có mưa
39 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Lâm Đồng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
554.09
NH3
0.56
NO
0.01
NO2
5.74
O3
13.77
PM10
11.89
PM25
9.87
SO2
1.43

Bình minh / Hoàng hôn

05:27 AM
06:14 PM