Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
19°/28°
Độ ẩm
97 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.87 km/h
Điểm ngưng
19 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Gió
7.56 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Gió
6.48 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Gió
5.62 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Gió
7.31 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Gió
6.23 km/h
Khả năng có mưa
92 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Lâm Đồng những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
494
NH3
3.04
NO
2.01
NO2
5.91
O3
0.27
PM10
19.44
PM25
11.05
SO2
1.86

Bình minh / Hoàng hôn

05:35 AM
05:33 PM