Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
21°/28°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
5.54 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đan Phượng - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Đan Phượng - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Gió
17.24 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Gió
22.86 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Gió
9.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đan Phượng - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đan Phượng - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Đan Phượng - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1482.01
NH3
8.87
NO
0.05
NO2
49.35
O3
15.74
PM10
134.87
PM25
108.01
SO2
25.03

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:40 PM