Mưa cường độ nặng 32 °

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.91 km/h
Điểm ngưng
30 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thái Nguyên theo giờ

Thời tiết Thái Nguyên những ngày tới

Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:43
Gió
13.97 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:43
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:43
Gió
15.01 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:43
Gió
3.38 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:43
Gió
7.38 km/h
Khả năng có mưa
78 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Thái Nguyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1121.52
NH3
5.19
NO
0
NO2
14.91
O3
39.34
PM10
89.74
PM25
79.73
SO2
9.18

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:43 PM